Foto's


Treffers 1 t/m 20 van 20     » Zie Galerij    » Dia voorstelling

   

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Alida_Geertruida_Visscher
Alida_Geertruida_Visscher
 
2
Anna Adelheid Ovel
Anna Adelheid Ovel
 
3
Augustinus_Visscher
Augustinus_Visscher
 
4
Barney Kramer
Barney Kramer
 
5
Bernardus Albertus Meddens
Bernardus Albertus Meddens

Bernardus Albertus (Bernardi Alberti) Meddens is geboren op woensdag 5 september 1759 in Groningen [bron: Geschiedenis van Katholiek Groningen, L.J. van der Heijden, pagina 51], zoon van Alderikus (Aaldrick) Meddens en Anna Smit. Hij is gedoopt op woensdag 6 februari 1760 in Groningen als Bernardi Alberti [bron: Kerkeboek 1699-1763 Kerkelijke gemeente - Groningen, R.K. Statie Pausgang]. Bernardi Alberti is overleden op vrijdag 25 juli 1845 in Groningen, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 29 juli 1845 [bron: Overlijdensregister Groningen, 1845, akte nr. 566]. Hij is begraven op maandag 4 augustus 1845 in R.K. Kerkhof te Groningen [bron: Verslag begrafenis, Groninger Courant, 5 augustus 1845]. Notitie bij overlijden van Bernardus: Aangegeven als Bernardi Alberti Meddens, aartspriester te Groningen.


Nadat Bernardus Albertus Meddens zijn voorbereidende priesteropleiding te Meppen in Westfalen volbracht had, begaf hij zich naar de universiteit te Leuven en werd in 1782 te Brussel, na alvorens de wijdingen van subdiaken en diaken ontvangen te hebben, tot priester gewijd en daarna aangesteld als kapelaan bij de St. Pauluskerk in Brussel. In 1784 werd hij benoemd tot pastoor van de Sint Nicolaaskerk te Appingedam. Van de pauselijke Nuntius in Brussel, Antonio Felice Zondadari ontving Meddens op 24 mei 1788 de aanstelling tot missionaris primarius met de gewone en buitengewone volmachten in Suriname. Hij was direct beschikbaar en op 9 oktober van datzelfde jaar kwam Meddens aan in Suriname. Het verblijf in Suriname was geen succes voor hem. Al op 28 februari 1790 vertrok hij uit Suriname om in oktober terug te keren in Nederland, wegens ‘voortdurende ziekelijkheid’. Hij vestigde zich in zijn geboortestad Groningen en werd nog hetzelfde jaar benoemd tot pastoor van de statie Guldenstraat. Op 8 maart 1800 werd Meddens benoemd tot coadjutor van de aartspriester Bernardus Josephus van Kruyssen, die hij op 30 maart 1812 als aartspriester na diens dood opvolgde en Meddens tevens pastoor werd van de statie ‘Bij de Aa’, de St. Josephkerk. Bij de statie Guldenstraat werd Meddens opgevolgd door zijn oomzegger, de zoon van zijn zuster, Joannes Bernardus Albertus Priester.

Tussen 1836-1842 werden de vijf afzonderlijke staties in de stad Groningen opgeheven en werden samengevoegd tot de statie St. Martinus, later de St. Martinus parochie, de van oorsprong patroonheilige van de stad Groningen, werd deze gevestigd in de gerenoveerde Broederkerk (Broerkerk, ook wel St. Martinuskerk genoemd). ‘Op 18 Jan. 1836 berichtte de Vice-Superior aan de commissie, dat hij den heer J. B. Priester, sinds 1832 opvolger van Meddens als aartspriester, benoemd had tot pastoor der Broederkerk en dat deze daar met de Heren Meddens en Crone vooreerst op Zon- en Feestdagen de H. Mis zullen opdragen en al het overige verrichten wat de godsdienst vereist’ . Hij bleef zijn oomzegger ondersteunen en had een belangrijke rol bij het samenvoegen van de oorspronkelijke staties. Door het samenvoegen was er één grote katholieke gemeenschap (statie) in Groningen ontstaan. Vanaf 1837 ging Meddens zich bezighouden met de communicatie binnen de statie. Hiervoor richtte hij het blad Aanwijzing der kerkelijke diensten voor roomsch-katholijken te Groningen op , dat wekelijks werd uitgegeven door de steendrukker Carl August Eduard Kühn .
Halverwege 1842 was de laatste oorspronkelijke statie toegevoegd en zat naar zijn zeggen zijn werk erop. Op 4 september 1842, ging hij met emeritaat. In de Nederlandsche Staatcourant van 19 september 1842 viel te lezen dat ‘Bij koninklijk besluit van den 4den dezer, no. 89, heeft Zijne Majesteit pensioen wegens verrigte kerkelijke dienst, toegekend aan de navolgende Roomsch-Katholyke geestelijken: (..) en B. A. Meddens, afgetreden pastoor te Groningen’. Hij trok zich terug uit het geestelijke leven en woonde tot aan zijn dood, op 25 juli 1845, in een woning naast de Broeder(en)kerk, in de Broerstraat.

 
6
Charles and Dorothy Fischer-Roell
Charles and Dorothy Fischer-Roell
 
7
Charles Nicholas Fischer
Charles Nicholas Fischer
 
8
Charles Nicholas Fischer
Charles Nicholas Fischer
 
9
Dorothy Margaret Roell
Dorothy Margaret Roell
 
10
Frank Henry Fischer
Frank Henry Fischer
 
11
Gerardus Visscher
Gerardus Visscher
Gerardus Visscher, omstreeks 1896.
 
12
Johan Bernard Joseph Kramer en Anna Adelheid Ovel
Johan Bernard Joseph Kramer en Anna Adelheid Ovel
 
13
Johan Bernard Joseph Kramer en Anna Adelheid Ovel.
Johan Bernard Joseph Kramer en Anna Adelheid Ovel.
 
14
Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
15
Thomas Eugene Fischer
Thomas Eugene Fischer
 
16
[1782-10-27] - HV Huwelijk Geert Hindriks Visscher en Trijntje Wabbes
[1782-10-27] - HV Huwelijk Geert Hindriks Visscher en Trijntje Wabbes
 
17
[1782-11-17] - RK Huwelijk Geert Hindricks Visscher en Trijntje Wabbes
[1782-11-17] - RK Huwelijk Geert Hindricks Visscher en Trijntje Wabbes
 
18
[1803-07-09] - Begraafboek Geert Hindriks Visscher
[1803-07-09] - Begraafboek Geert Hindriks Visscher
 
19
[1919-08-09] - Huwelijk Van der Veer Schuurman, foto 1
[1919-08-09] - Huwelijk Van der Veer Schuurman, foto 1

Ter gelegenheid van het huwelijk van Saakje Schuurman en Jan van der Veer werden alle aanwezige familieleden van beiden op de foto vastgelegd.

 
20
[1919-08-09] - Huwelijk Van der Veer Schuurman, foto 2
[1919-08-09] - Huwelijk Van der Veer Schuurman, foto 2

Ter gelegenheid van het huwelijk van Saakje Schuurman en Jan van der Veer werden alle kinderen uit het gezin van Bocke Siegers Schuurman en Aafke van der Velde op de gevoelige plaat vastgelegd. Het is een unieke foto omdat het de enige is waarop alle 7 kinderen uit het gezin bijelkaar op de foto staan.